اینگونه زندگی کنیم: شاد ولی دلسوز ساده ولی زیبا مصمم ولی آرام مهربان ولی جدی زیرک ولی صادق عاشق ولی عاقل

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی !

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_030.jpg 

 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_009.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_005.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_008.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_004.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_010.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_014.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_020.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_026.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_028.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_027.jpg 

 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_023.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_017.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_016.jpg 

http://persian-star.net/1391/11/21/ElhamBakhsh7/ElhamBakhsh7_Persian-Star.org_002.jpg

[ یکشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1391 ] [ 10:42 ق.ظ ] [ سارا ] [ نظرات (2) ]

آمار وب

طراح قالب: آوازک